Logga Quirin  
   
CV
   
 
 
1976 Efter tre års universitetsstudier och ett års arbete på Programbyrån följde Sven Winquists fotoskola i Göteborg. Gick ut 1976.
   
1977 Höll en kurs i fotografi på Journalisthögskolan i Göteborg.
Inledde mitt arbete som heltidsarbetande frilansfotograf.
   
1978 För att samla in text- och bildmaterial till projektet Vem tillhör skärgården? bosatte jag mig i Fjällbacka under vintern och sommaren.
Publicerade artiklar i vecko-, fack- och dagspress i ämnet ”Turismens påverkan på Bohuskusten”.
   
1979 Påbörjade en dokumentation av Bohusläns stenhuggare.
Utställningen Vem tillhör skärgården? invigdes i Fjällbacka, för att därefter visas på flera platser i Bohuslän.
Publicerade artiklar om Bohusläns stenindustri i vecko- och dagspress.
Deltog i samlingsutställning i:
- Köln, Västtyskland.
   
1980 Arbetade med dokumentationen av Bohusläns stenhuggare.
För att dokumentera båtbyggare Gösta Johanssons arbete bosatte jag mig under vintern 1979 och våren 1980 i Kungsviken på norra Orust.
Vem tillhör skärgården? var permanent utställning under sommaren på:
- Göteborgs stadsbiblioteks bokbåt.
Publicerade artiklar om båtbyggare Gösta Johansson i fack- och dagspress.
Publicerade artiklar om Bohusläns stenindustri i vecko- och dagspress.
   
1981 Arbetade med dokumentationen av Bohusläns stenhuggare.
För att dokumentera Oselvar-båtbyggare Nils Dranges arbete tältade jag under sommaren i byn Drange på det norska Vestlandet.
Vi hugger tillsammans
, utställning och bildspel om Bohusläns stenindustri visades på:
- Sällskapet Maneten, Göteborg.
- Gerlesborgsskolan i Bohuslän.
- Hunnebostrands Folkets hus.
- Uddevalla stadsbibliotek.
Gjorde utställningen Gösta Johansson – båtbyggare, på beställning av Göteborgs och Bohus läns Bildningsförbund. Den visades under en rad av år på bibliotek, skolor och vårdinrättningar i Västsverige.
Utsmyckningsuppdrag för:
- Folktandvårdspolikliniken i Stenungsund.
   
1982 Deltog i samlingsutställning på:
- Göteborgs konstmuseum.
Utställningen Nils Drange – Oselvarbyggare visades i Föreningen Allmogebåtars regi på:
- Bassholmen, Uddevalla kommun.
Utsmyckningsuppdrag för:
- Läkarstationen, Kungshamn.
- Landstingets kansli, Göteborg.
- Munkedals sjukhem.
- BKS:s huvudkontor, Kungshamn.
Publicerade artiklar om Bohusläns stenindustri i dagspress.
Publicerade artiklar om båtbyggare Nils Drange i svensk och norsk vecko-, fack- och dagspress.
   
1983 Arbetade med dokumentationen av båtbyggare Gösta Johansson.
Vi hugger tillsammans
, utställning och bildspel om Bohusläns stenindustri visades på:
- Göteborgs stadsmuseum.
Utsmyckningsuppdrag för:
- Servichuset Ridhuset, Uddevalla.
- SVC:s kansli, Göteborg.
Representerad med verk på:
- Hordamuseet, Bergen, Norge.
- Bohusläns museum, Uddevalla.
   
1984 Skrev, formgav, gjorde layout och gav ut boken Gösta Johansson – båtbyggare.
Publicerade artiklar om båtbyggare Gösta Johansson i veckopress.
Utställningen Nils Drange – Oselvarbyggare visades på:
- Fotograficentrum, Göteborg.
- Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå.
Utställningen Vi hugger tillsammans inköptes av Göteborg och Bohus läns Bildningsförbund. Den visades därefter under en rad av år på bibliotek, skolor och vårdinrättningar i Västsverige.
   
1985 Arbetade med dokumentationen av Bohusläns stenhuggare.
   
1986 Skrev, formgav, gjorde layout och gav ut boken Stenhuggare.
   
1987 Påbörjade en dokumentation av Bohusläns yrkesfiskare.
Deltog i samlingsutställning på:
- Oslo sjöfartsmuseum.
- Läckö slott, Lidköping.
   
1988 Arbetade med dokumentationen av Bohusläns yrkesfiskare.
Deltog i samlingsutställning på:
- Rådhuset, Marstrand.
   
1989 Arbetade med dokumentationen av Bohusläns yrkesfiskare.
   
1990 Arbetade med dokumentationen av Bohusläns yrkesfiskare.
   
1991 Skrev, formgav, gjorde layout och gav ut boken Fiskare.
Publicerade artiklar om Bohusläns yrkesfiskare i dagspress.
   
1992 Utställningen Fiskare visades på:
- Bohusläns museum, Uddevalla.
- Kvarnstallet, Kungälv.
- Gerlesborgsskolan, Bohuslän.
- Vikarvets museum, Lysekil.
   
1993 Utställningen Fiskare inköptes av Göteborg och Bohus läns Bildningsförbund. Den visades därefter under en rad av år på bibliotek, skolor och vårdinrättningar i Västsverige.
   
1994 Påbörjade en dokumentation av skulptören och bronsgjutaren Thord Tamming.
   
1995 Skrev, formgav, gjorde layout, typograferade och gav ut boken Brons.
Utställningen Fiskare visades på:
- Kungälvs stadsbibliotek.
   
1996 Deltog i samlingsutställning på:
- B&N-huset, Skärhamn.
Representerad med verk på:
- Nordiska museet, Stockholm.
   
1997 Påbörjade forsknings- och bildarbetet, fotograferandet och författandet av det projekt som fyra år senare resulterade i boken Bohuslän i svartvitt.
   
1998 Arbetade med projektet Bohuslän i svartvitt.
   
1999 Arbetade med projektet Bohuslän i svartvitt.
   
2000 Arbetade med projektet Bohuslän i svartvitt.
   
2001 Skrev, formgav, gjorde layout, typograferade och gav ut boken Bohuslän i svartvitt.
Valdes in i styrelsen för fotoförfattarsektionen av SFF.
   
2003 Utställningen Brons visades på:
- Scandinavian Photo, Göteborg.
Utställningen Stenhuggare visades på:
- Krokstrandsfestivalen.
   
2005 Påbörjade en dokumentation av Rörstrands porslinsfabrik i Lidköping, inför fabrikens utlokalisering till Ungern och Sri Lanka.
   
2006 Formgav, gjorde layout, typograferade och gav ut boken Rörstrand – människor, föremål, fabriken, med text av Katali Jarefjäll.
Utställningen Rörstrand visades på:
- Rörstrands museum.
   
2007 Påbörjade en dokumentation av lotsbåten Ilses renovering på Öckerö båtvarv och hos segelmakare Harald Karlsson, Rönnäng.
   
2008 Formgav, gjorde layout, typograferade och gav ut boken Lotsbåten Ilse från Väderöarna, med text av Karl-Allan Nordblom.
Valdes in i juryn för Svensk Bokkonst.
   
2009 Arbetade med det år 1985 påbörjade bok- och utställningsprojektet En alldeles särskild historia. Detta skriv-, forsknings- och bildprojekt har sysselsatt mig periodvis genom åren, mellan olika fotograferingsuppdrag och bokarbeten.
   
2010 Arbetade med bok- och utställningsprojektet En alldeles särskild historia.
Ställde ut Fine art prints på:
- Galleri Griberg, Malmön.
Utsmyckningsuppdrag för:
- Oselvarverkstaden, Os, Norge.
   
2011 Arbetade med bok- och utställningsprojektet En alldeles särskild historia.
   
2012 Arbetade med bok- och utställningsprojektet En alldeles särskild historia.
   
2013 Skrev, formgav, gjorde layout och typograferade boken En alldeles särskild historia.
   
2014 Boken En alldeles särskild historia gavs ut på Votum & Gullers förlag.
Arbetade med utställningen Uddevalla – en alldeles särskild historia.
   
2015 Utställningen Uddevalla – en alldeles särskild historia visades på:
- Bohusläns museum
   
2016 Sedan detta år och framåt i huvudsak sysselsatt med grafisk formgivning
och layout för kunders räkning.
   
2018 Utställningen Rock – bilder på musikartister tagna under 45 år visades på:
- Galleri Tint, Lysekil.
- Scandinavian Photo, Göteborg
   
  Stipendier, m m
 

Arbetsstipendium, Tanums kommun, 1979.
Göteborgs stads kulturstipendium, 1979.
Konstnärsnämnden, projektbidrag, 1980.
Göteborgs och Bohus läns landstings kulturstipendium, 1980.
Konstnärsnämnden, arbetsbidrag, 1983.
Sveriges författarfond, arbetsstipendium, 1985.
Sveriges författarfond, arbetsstipendium, 1986.
Boken Stenhuggare blev utvald av Svensk Bokkonst, 1986.
Kungälvs kommuns kulturstipendium, 1987.
Sveriges författarfond, arbetsstipendium, 1989.
Sveriges författarfond, tvåårigt arbetsstipendium, 1991.
Författarnas fotokopieringsfonds stipendium, 1994.
Boken Brons blev utvald av Svensk Bokkonst, 1995.
Sveriges författarfond, femårigt arbetsstipendium, 1996.
K W Gullers stipendium, 1996.
Victor och Erna Hasselblads stiftelse, stipendium, 1999
Boken Bohuslän i svartvitt blev utvald av Svensk Bokkonst, 2001.
Bohusläningens kulturpris, 2002.
Svenska Fotografers Förbunds pris "Bästa fotobok" för Bohuslän i svartvitt, 2002.
Strandens bokhandels stipendium, 2002.
Utmärkelsen "Bohuslän tackar", 2002.
Sveriges författarfond, garanterad författarpening, 2002
Boken Lotsbåten Ilse från Väderöarna valdes till Årets bok av Bohusläns Hemb. förb, 2008
Författarnas fotokopieringsfond stipendium, 2012
Adlerbertska konststipendiet av sällskapet Gnistan, 2016